אחוז המשיבים שבחרו ב”הגדרה עצמית” כקריטריון להיות של אדם יהודי בשאלות הבאות, לפי קבוצות גיל: 1) מי הוא יהודי מבחינתך? 2) איך היית מציע למדינת ישראל להגדיר יהודי למטרת “חוק השבות”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *