ספריית מאמרים / מאמרי דיעה

ארה"ב מצאה עצמה שקועה עד צוואר בבוץ ובדם רק בגלל חזיונות אוטופיים על דמוקרטיה

20 שנה אחרי פיגועי ה- 11 בספטמבר, האמריקאים מעוניינים לפרוש בשקט מתפקיד השומר העולמי. זו מחשבה מובנת, אבל ספק אם היא יכולה להתממש.