ספריית מאמרים / פרסומיםסדר מאמרים לפי:

הערכה שנתית 2020 תמצית מיוחדת לממשלת ישראל

עלייתה של סין, היריבות מצד ארה"ב, וההשלכות על ישראל

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

המכון למדיניות העם היהודי הציג לממשלה את ההערכה השנתית

עתידו של הסדר העולמי – השלכות על ישראל והעם היהודי

עתידו של הסדר העולמי – השלכות על ישראל והעם היהודי

זרמים בעלייה: היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית בישראל

הערכה שנתית 2018

הערכה שנתית 2018 – תמצית מיוחדת לממשלת ישראל

חולשת נתניהו עלולה לזרז פתרון

הערכה שנתית 2017

החלטת הממשלה בעניין הכותל בהקשרה הנכון: השלכות לעתיד

הערכה שנתית 2017 – תמצית מיוחדת לממשלת ישראל

אינדקס הפלורליזם לשנת 2017 תוצאות הסקר

האתגר שניצב בפני ישראל והתפוצות נוכח מגמות שינוי במערב

אהבה וזהות עצמית: סיפור אישי של שותפה בכירה במכון

"עד כאן, דם יהודי לא יהיה הפקר"

שינויים במערב שעשויים להשפיע על ישראל והעם היהודי

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

מבט יהודי-ישראלי על ביטחון ומדינאות

הערכה שנתית 2016

מאמר דיעה: דמוגרפיה ואנטישמיות

מבט יהודי-ישראלי על ביטחון ומדינאות

חברה, זהות וזיקות פוליטיות בישראל

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

תוכנית חירום לעלייה מצרפת

מאמר דיעה: קטסטרופה יהודית או שבר דמוקרטי

הערכה שנתית 2013-2014

מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: עמדות יהודי העולם

לעזור ל"יורדים" להישאר יהודים

ההערכה שנתית לשנים 2012-2013

הערכה שנתית 2011-2012

הגרעין האיראני: כך ראוי להחליט על תקיפה

הם חוזרים!

אל תזלזלו בדה- לגיטימציה של ישראל

הערכה שנתית 2010

הח"כים מגלים את אמריקה

מדינת העם היהודי כולו

לקראת הרעש שאחרי הסערה

נפרדים מהאתרוג

זאת אינה אותה טורקיה

אחרי שתוקם פלסטין

הבוקר שאחרי

תנו כבוד לזהות

הממד היהודי של הסכמי שלום עם העולם הערבי – מצע לדיון

הערכה שנתית – 2009

קלינטון טועה ומטעה

2030: עתידים חלופיים לעם היהודי

אנטישמיות מוסלמית – אתגר ודרכי תגובה אפשריות

ערבות, אחריות ושותפות

הערכה שנתית 2008

הערכה שנתית – 2007

ירושלים

הערכה שנתית – 2006

הערכה שנתית – 2005

פורום עולמי לעם היהודי

סין והעם היהודי: ציביליזציות עתיקות בעולם החדש

העוצמה הרכה כנכס לאומי

אסטרטגיה נגד אנטישמיות

האנטי-יהודיות החדשה