הצוות / Associate Chairs

פרופ' יחזקאל דרור
נשיא מייסד (אמריטוס)

ביוגרפיה

פרופסור למדע המדינה ומנהל ציבורי, אמריטוס, באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי הוראה, מחקר וייעוץ כוללים מדינאות, ביטחון לאומי, תכנון מדיניות, היכולת למשול, העם היהודי, ציונות ומדינת ישראל. פירסם ספרים ומאמרים רבים בשתיים עשר שפות, כולל בעברית, בין השאר: מדינות מטורפות, אסטרטגיה- רבתי לישראל, חידוש הציונות, איגרת למנהיג יהודי- ישראלי, מדינאות מדינית- ביטחונית למדינת ישראל. שימש שש שנים כנשיא מכונן של המכון למדיניות העם היהודי. מילא תפקידים בכירים בממשל הישראלי, כולל שנתיים כיועץ בכיר בלשכת שר הביטחון וייעוץ למספר ראשי ממשלה. פעל כיועץ לגופי ממשל בארצות רבות ולארגונים בינלאומיים. חתן פרס לוי אשכול, פרס רוזליו, פרס הרולד לסוויל, פרס רופין ופרס לנדאו. בשנת 2005 קיבל את פרס ישראל בגין עבודותיו המדעיות והיישומיות בתכנון מדיניות. היה חבר ועדת וינוגרד לבחינת אירועי מלחמת לבנון השנייה


לקריאת כתבות מאת פרופ' יחזקאל דרור