הצוות / שותפים וחברי האסיפה הכללית

לסטר קראון וצ’רלס גודמן
מטעם קרן משפחת קראון
קרן ויליאם דוידסון
נתן ופרנסיס קירש
בשם קרן משפחת קירש בע"מ
אירינה נבזלין
מטעם קרן נדב
רוברט קפיטו וג'פרי שונפלד
מטעם פדרציית ניו יורק
צ’רלס רטנר
יו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לא"י
נתן שרנסקי
יו”ר הנהלת הסוכנות היהודית לא”י
דוד סילברס
יו"ר ועדת התקציב והכספים של הסוכנות היהודית לא"י
פול זינגר
מטעם קרן פול זינגר
רני טריינין
סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לא"י
קרן ג’ודי ומייקל שטיינהרט

ביוגרפיה


ביוגרפיה