Education

יצירתיות והגורמים המניעים הישגים אינטלקטואליים ותרבותיים

מאמר זה, הוא גרסה ראשונה של פרוייקט מתמשך שמתעצב. במאמר זה נדון מחד גיסא ביצירתיות והמנועים שלה, ומאידך גיסא – בהישגים של יהודים, במיוחד בתחומים בלתי-חומריים: תרבות, מדע ואמנות. המנועים וההישגים משתנים בהתאם לתקופות ובין שני הענפים המרכזיים של העם היהודי, ארה”ב וישראל. הנחתנו הבסיסית היא כי יצירתיות בכל התחומים מילאה תפקיד חיוני בשרידותו ובשגשוגו של העם היהודי בעבר, וכי ליהודים יש אינטרס בעידוד יצירתיות גם בעתיד. יצירתיות מוגדרת, בדרך…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום

נראה שלא הצלחנו למצוא את מה שחיפשת. ייתכן שביצוע חיפוש יסייע.