Haredim

החרדים: מה שהיה הוא לא מה שיהיה

המרכזיות של החרדים בהוויה הישראלית היא התפתחות מפתיעה: עם קום המדינה הקהילה החרדית בישראל מנתה קומץ קטן, שעיקרו בני היישוב הישן ומעט עולים, פליטי חרב משואת אירופה. הם לא היוו גורם משמעותי בחיים הלאומיים והצפי של ההנהגה הציונית הפוליטית של התקופה היה שכוחו של ציבור זה תש ועתידו מאחוריו. החרדיות הפכה, לכאורה, לבלתי רלבנטית עם המעבר מהשטעטעל המזרח אירופאי אל חולות הזהב של פלשתינה. את הפאסיביות הגלותית אמור להחליף אקטיביזם…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום