test

Israel-Diaspora Relations

תמיכה בישראל וחינוך אודות ישראל: ההנהגה חייבת לקבל החלטה

המיזוג שבין תמיכה בישראל לבין חינוך אודות ישראל גרם לכך שמספרים גדלים והולכים של יהודים אמריקנים אינם מקבלים הכנה מספקת הכנה להבין ולהתמודד עם מורכבותה של ישראל כיום. יוזמות חדשות נפתחות במטרה להכין צעירים ומבוגרים להשיב על קריאות ל-BDS, לגונן על הלגיטימיות של ישראל, ולהעמיק את הערכתם לגבי ההישגים ההיסטוריים של המדינה היהודית שנולדה מחדש. ההנהגה נמנעת מהשקעה של ממש בחינוך אודות ישראל, וכתוצאה מכך נמשך הסחף, מתרחבים הפערים, ורבים…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום

למרות הכותרות הקודרות, יהדות אמריקה הולכת וגדלה

האם עתידה של יהדות אירופה בסכנה?

סקר פּיוּ (PEW) 2020 בהקשר הדמוגרפי ויהדות ארה"ב בהקשר היהודי העולמי

מדד הפלורליזם 2021: מעגלי לכידות ומחלוקת

מדד משולב: קיטוב בישראל וביהדות ארה״ב

70 שנה ליחסי ישראל-תפוצות: הדור הבא

החלטת הממשלה בעניין הכותל בהקשרה הנכון: השלכות לעתיד

הבחירות לנשיאות צרפת, מנקודת מבט של העולם היהודי

אהבה וזהות עצמית: סיפור אישי של שותפה בכירה במכון

יו"ר הסוכנות, נתן שרנסקי- בין גלובליזציה ללאומיות, נקודות אי הבנה בין ישראל ליהדות העולם

העלייה מצרפת: תרומת המאמץ הממשלתי והמלצות למיצוי הפוטנציאל

תוכנית חירום לעלייה מצרפת

יחסי ישראל-תפוצות

קשרים בין ובתוך קהילות

המלצות לקהילות היהודיות בתפוצות

מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות לצרכן: השלכות לגבי העם היהודי

לעזור ל"יורדים" להישאר יהודים

הממד היהודי של הסכמי שלום עם העולם הערבי – מצע לדיון

ירושלים

צוות החוקרים

רס"ן (מיל") דן פפרמן
עמית

פעילות ומומחיות:

דה-לגיטימציה


ביוגרפיה

דן פפרמן סיים לאחרונה את שירותו הצבאי בדרגת רס"ן. קרוב לעשור, דן שימש כחוקר ויועץ מדיניות חוץ וביטחון לאומי במטכ"ל, והתמקד ביחסי ישראל-ארה"ב; כעוזרו המיוחד של סגן הרמטכ"ל; וכמקפד של יחידת מודיעין מיוחדת בחטיבת המחקר של אמ"ן, שם הוא ממשיך לשרת במילואים. במגוון תפקידיו, דן היה מעורב מקרוב בסוגיות הביטחוניות – מדיניות הדחופות ביותר שאיתן מתמודדת ישראל.

בנוסף, דן מייעץ, מרצה וכותב בנושאי מדיניות חוץ, ביטחון וסוגיות מודיעין.

טרם שירותו הצבאי, דן סיים תואר שני בלימודי ביטחון לאומי מאוניברסיטת תל אביב ותאור ראשון בפוליטיקה בינלאומית ומזרח תיכון בבית הספר לשרות בין לאומי באוניברסיטה האמריקנית, וושינגטון די.סי, בהצטיינות. דן גם סיים בהצלחה התמחות במכון וושינגטון לחקר מזרח התיכון.


לקריאת כתבות מאת רס"ן (מיל") דן פפרמן