Justice

כיצד יש לבחור שופטים?

למעלה מרבע מהרכבו של בית המשפט העליון עתיד להיקבע בשבועות הקרובים בוועדה למינוי שופטים. שאלת זהות השופטים שיתמנו חשובה לעתידנו משום שבית המשפט הוא שחקן מרכזי במלחמת התרבות הישראלית. בדיון הציבורי התקבעו שני מחנות חלוקים: יש הרואים ב"מקצועיות" המועמד את אמת המידה היחידה למינוי ויש הסבורים כי ראוי לתת משקל משמעותי גם ל"ייצוגיות" של קבוצות זהות מרכזיות בהרכב בית המשפט. מהו האיזון הנכון בין מקצועיות לייצוגיות בבחירת השופטים ומי מתאים…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום

נראה שלא הצלחנו למצוא את מה שחיפשת. ייתכן שביצוע חיפוש יסייע.