ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית – 2009

ההערכה השנתית לשנת 2009 של המכון למדיניות העם היהודי, השישית במספר, בוחנת במבט מעמיק ומקיף את המשבר הפיננסי העולמי, מגמות גיאוסטרטגיות (ובהן דו"ח גולדסטון והתקדמות הגרעין האיראני) וחילופי הממשל בארה"ב. ומתמקדת בהשלכותיהם של אירועים חשובים אלו על ישראל בפרט ועל העם היהודי בכלל

לקריאת המסמך המלא