ספריית מאמרים / יהדות ישראלית

מנהג איסור קטניות בפסח בדרך להיעלם

ערב פסח, המכון למדיניות העם היהודי מפרסם נתונים מתוך המחקר המקיף #יהדותישראלית, ולפיהם מנהג איסור על אכילת קטניות בפסח של עדות אשכנז כנראה בדרך להיעלם מהנוף היהודי-ישראלי. כיום, כחמישית מכלל היהודים בישראל אומרים שהם מקפידים לא לאכול קטניות בפסח (21%). מכלל היהודים האשכנזים כשליש מקפידים שלא לאכול קטניות בפסח (31%). נתון זה מלמד שרק כמחצית מהאשכנזים האומרים שהם אוכלים כשר בפסח (56% מכלל האשכנזים) שומרים על איסור הקטניות.

על פי הערכת המחקר, שלושה תהליכים מביאים לשחיקה במנהג האיסור על קטניות בפסח. האחד – נישואים בין עדתיים וירידה כללית בבידול העדתי בישראל. השני – שחיקה כללית של שמירה על חומרות הלכתיות בקרב יהודים שומרי מסורת (בעיקר בקרב חילונים קצת מסורתיים). השלישי – ויכוח פנימי גם בחוגים של היהדות הדתית האם יש צורך לשמור על מנהג הקטניות, שהחל בגלל חשש משאריות חמץ שאיננו קיים היום.

בראש פרויקט #יהדותישראלית של המכון למדיניות העם היהודי עומדים שמואל רוזנר, עמית בכיר במכון, ופרופ׳ קמיל פוקס (אונ׳ תל אביב) האחראי לסקרים ולניתוח הסטטיסטי. עמית המכון נוח סלפקוב מסייע בניתוח הנתונים, המבוססים על סקר של 3000 משיבים המייצגים את האוכלוסייה היהודית בישראל. הטעות המקרית לכלל המדגם היא כ-1.8%.

היוצאים מהכלל בסוגיית הקטניות הם הישראלית המגדירים את עצמם כחרדים, שאצלם לא נרשמת שחיקה במנהג. רוב ניכר מבין החרדים (71%) מקפידים על איסור קטניות בפסח. מספר זה כולל את כלל החרדים האשכנזים. וכמובן, נתון זה נובע הן בשל הקפדתם של חרדים על חומרות הלכתיות, והן בשל העובדה כי אינם נוטים לנישואים בין עדתיים. מקרב ישראלים המגדירים את עצמם ״מעורבים״, כלומר שאינם אשכנזים או מזרחים, מספר האוכלים כשר לפסח דומה של האשכנזים (58%), אך מספר הנמנעים מקטניות צונח לאחד מכל עשרה יהודים. כלומר, ברור שנישואים בין עדתיים ושחיקה של התודעה העדתית מובילים לביטול הדרגתי של השמירה על איסור הקטניות.

בספר #יהדותישראלית, דיוקן של מהפכה תרבותית, שיצא לאחרונה לאור בהוצאת דביר, מתייחסים רוזנר ופוקס לעתידו של מנהג הקטניות. להערכתם, ייתכן שבהחלט ש״בתוך דור או שניים״ המנהג הזה יהפוך ל״מנהג של חרדים בלבד, לא שונה מחבישת מגבעת או מגידול פאות ארוכות״.