American Foreign Affairs

היחסים עם ארה"ב וחוסנו של המשולש

תקופת כהונתו של אובמה סימנה מגמות מדאיגות מבחינת עתיד יחסי ישראל-ארה"ב, הן באשר לעומק התמיכה בישראל והן באשר לדוקטרינת מדיניות חוץ שאינה עולה בקנה אחד עם מדיניותה של ממשלת ישראל. הדעות חלוקות באשר לשאלה עד כמה מגמות אלה יוסיפו לאפיין את יחסה של ארה"ב לישראל ואת מדיניות החוץ האמריקנית בעתיד. למענה לשאלה זו יהיו השלכות משמעותיות על חוסנו של משולש היחסים: ירושלים-וושינגטון-הקהילה היהודית בארה"בהיחס לישראל הפך בשנים האחרונות לנושא תלוי-…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום