Israel-Diaspora Relations

החלטת הממשלה בעניין הכותל בהקשרה הנכון: השלכות לעתיד

החלטת ממשלת ישראל מן ה-25 ביוני 2017 להקפיא את הסכם הפשרה בכותל המערבי, ולקדם הליכי חקיקה של חוק גיור חדש, היתה דרמטית, וכמוה היו תגובותיהם של מנהיגים וארגונים יהודיים בארה”ב, בישראל ובמדינות אחרות. הדברים הללו לא קרו, כמובן, בחלל ריק, ויש להבינם בהקשרם הפוליטי, החברתי והדמוגרפי הנכון. הם מבליטים את ההכרח לקיים שני דיונים חשובים, הקשורים זה לזה. האחד הוא בתוך החברה הישראלית, ונוגע לאופייה של מערכת היחסים בין דת…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום