Israeli Judaism

למי בכלל אכפת מיום ירושלים?

כמעט שלושה מכל ארבעה יהודים בישראל אומרים שיום ירושלים הוא, מבחינתם, ״יום רגיל לגמרי״. כך עולה מנתוני פרויקט המחקר יהדות ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי. מי שלא מרגישים שיום ירושלים הוא יום רגיל, הם בעיקר ישראלים דתיים. ולא כל הדתיים, רק הדתיים הלאומיים. מקרב החרדים, רוב גדול מאוד, 87%, מתייחסים ליום ירושלים כאל ״יום רגיל לגמרי״.   הדתיים (שכוללים בסקר שלוש קבוצות: דתי-ליברלי, דתי ודתי-תורני) הם מי שמבטאים את עניינם ביום ירושלים בסמלים שונים. יותר ממחציתם מניפים דגל ישראל ביום…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום