Judaism

מי קורא את ההגדה עד הסוף?

רוב מקרב היהודים בישראל קוראים את ההגדה של פסח במלואה, כך עולה מסקרים עדכניים של המכון למדיניות העם היהודי במסגרת פרויקט המחקר יהדות ישראלית. לשאלה שנשאלה בסקר בשתי גירסאות ניתנה תשובה כמעט זהה: כ-64% מכלל היהודים אמרו שהם קוראים ״את כל ההגדה״ (בגירסה אחת) או ״את כל ההגדה כולל מה שאחרי הארוחה״ (בגירסה השניה). מחקרים רבים מלמדים שסדר הפסח הוא אחד מהטקסים הנפוצים ביותר של יהדות ישראלית, וגם של שאר…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום