Middle East

המכלול האזורי: איומים והזדמנויות

הזעזועים הקשים במזה"ת נראים כמצריכים נוכחות מעצמתית מייצבת, אלא שארה"ב, כאמור, אינה מעוניינת להעמיק מעורבותה באזור, אינה רוצה שחייליה ישובו להגיר דמם במזרח התיכון ומעדיפה ל"הנהיג מאחור", אם בכלל. ישראל אינה יכולה לצפות לשינוי מהיר באזור האלים וההפכפך בו עליה להתנהל. 60 אחוז מתושבי האזור הם צעירים בני 25 ומטה, 30 אחוז מהם מובטלים. הכלכלה מדשדשת, השלטון המרכזי כושל והמסגרת המדינתית נחלשת ולעיתים קורסת. הזיקה השבטית והחמולתית גוברת על המחויבות…
לקריאת המאמר המלא

נושאים חדשים בתחום