Event

השקת הספר 75 פנים למדינה יהודית

Sorry, this entry is only available in עברית.

השקת הספר 75 פנים למדינה יהודית

נשיא המכון למדיניות העם היהודי פרופ’ ידידיה שטרן ניהל דיון על משמעות המושג “מדינה יהודית”, עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר פרופ’ אהרון ברק והרב הראשי לישראל לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו.

נשיא בית המשפט העליון לשעבר פרופ’ אהרון ברק אמר כי “יש דברים מצוינים היום בכל הקשור לזהותה היהודית, ויש דברים המצריכים שיפור”. לדבריו, דווקא חוק הגיוס, שעומד על הפרק יוכל לעבור בתנאים מסוימים. “ממעמד החגים אני מרוצה, ואת עניין הנישואין הייתי מציע לפתוח”, אמר. ברק טען כי “המשפט העברי הוא המשפט שלנו, אבל היכולת שלו למלא את החלל המשפטי כולו לא באמת קיימתכיום. אולי עוד 50 שנה זה יהיה אפשרי”.

בתגובה לביקורת המוטחת בו לפיה הוא נגד הדתיים השיב: “סבא שלי היה רב והתמונה שלו נמצאת בחדר שלי. אני לא נגד הדתיים ואני בעד פשרות. אבל אני לא מקבל את זה שהארון שלי ושל שכמותי הוא ארון ריק. יש שני ארונות ובין שניהם יש קשר. בעניי יהודית ודמוקרטית זה לא אוקסימורון. הם כמו תאומים סיאמיים”.

הרב הראשי לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו הזכיר כי “לבן גוריון הייתה חשובה הזהות היהודית. הוא הכניס את החזית הדתית המאוחדת לממשלה. הוא אמר שאם יש חייל אחד ששומר כשרות, כל צה”ל צריך להיות כשר” הרב לאו ציין כי “במגילת העצמאות המילה ‘יהודית’ על שלל הטיותיה מופיעה עשרות פעמים. המילה דמוקרטית לא מופיעה בכלל”.

פרופ’ אהרון ברק: “אני מקבל את הגישה של בן גוריון. צריך להגיע לפשרות. הגעה להסכמות אפשרית מבלי לוותר על נקודת המוצא של הצדדים”.

הרב לאו: “כל חיי קראתי להידברות. היית מציע לשר המשפטים או לראש הממשלה להרגיע את הרוחות, תנסו לחפש את המשותף אולי נמצא אותו”.

PreviousNext