פרופ’ ידידיה שטרן: יש ליצור מרחב ציבורי המבטא את האופי היהודי של המדינה – ללא שום אלמנט של כפיה