חיים יהודיים לטינו-אמריקאיים במאה ה-21: הפרדוקס של קהילות מתכווצות מול התרחבות ותחייה של החיים היהודיים

חיים יהודיים לטינו-אמריקאיים במאה ה-21: הפרדוקס של קהילות מתכווצות מול התרחבות ותחייה של החיים היהודיים

חיים יהודיים לטינו אמריקאיים במאה ה-21: הפרדוקס של קהילות מתכווצות מול התרחבות ותחייה של החיים היהודיים, פרק מתוך ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי