גרף 7.1. אוכלוסיית ירושלים, 2015-1922 (באלפים)

עד 1946: בגבולות המנדט הבריטי; מהקמת המדינה ועד מלמת ששת-הימים: בגבולות 1948; לאחר מלחמת ששת-הימים: בגבולות ירושלים המאוחדת.
מקור: עובד מתוך נתונים של מכון ירושלים לחקר ישראל, שנתון סטטיסטי, 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.