חרדים

גלי צהל מה בוער – פרופ׳ ידידיה שטרן – ראיון אצל רזי ברקאי – ההנהגה החרדית חטאה

פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, איש הפקולטה המשפטית אונ' בר אילן , אפרת שוקרון , פעילה חברתית חרדית – פרשת ההטרדות המיניות של חיים ולדר שבעקבות כך התאבד – התנהלות העיתונות החרדית על הפרשה – טענות של הרב תאו.

תמלול

רזי ברקאי : טוב, מה שעובר על החברה החרדית זה באמת סוג של רעידת אדמה, שניים מצטרפים אלינו, פרופסור ידידה שטרן שלום ידידיה בוקר טוב
ידידיה שטרן : בוקר אור
רזי ברקאי : נשיא המכון למדיניות העם היהודי, איש המחלקה המשפטית באוניברסיטת בר אילן, ואפרת שוקרון, היי אפרת
אפרת שוקרון : בקור טוב רזי
רזי ברקאי : איך נגדיר אותך. פעילה חברתית חרדית נכון?
אפרת שוקרון : כן
רזי ברקאי : תגידי, יתד נאמן והמודיע שאני מדי פעם טורח לקרוא אותם התעלמו לחלוטין מהעניין?
אפרת שוקרון : השאלה מאיזה עניין, התעלמו מהעניין של הפגיעות, הם לא התעלמו מזה ש..
רזי ברקאי : לא, אבל הם לא כתבו את ה… הם לא כתבו שלח יד בנפשו
אפרת שוקרון : חלילה, הם כתבו זכר צדיק לברכה, אני מבינה שקשה להם להתמודד עם ה.. .עם הסיפור הזה, ולפעמים באמת אני לא מצפה מהם להרבה, אני פשוט מצפה מהם אולי לשתוק ופשוט לא להגיד כלום, כאילו להגדיר אותו עכשיו צדיק לברכה זה זה ממש כאילו, אתה יודע להאדיר את מותו ולייחס לו דברים שלא קשורים אליו
רזי ברקאי : הם ציטטו למשל את הפילוסופיה התורנית ההגותית של הרב טאו, שאני מצטט רק חלק ממה שהוא אמר, הכל הרי זה עלילות, כמו שתפרו תיק למשה קצב, גם כאן זו הייתה עלילה, הנקמנות של המערכת בגלל הביקורת של וולדר על בית המשפט העליון ועל נשיאו אהרון ברק , זה הופיע, זה הופיע אצלם?
אפרת שוקרון : אני לא חושבת שהציטוטים של הרב טאו אצלם משום שהוא לא רב שנחשב בעיניהם כל כך
רזי ברקאי : אהה כי הוא בציונות הדתית כן
אפרת שוקרון : אבל זה ממש סתירה גמורה למה שחז"ל אומרים אל תאמין בעצמך עד יום מותך, זאת אומרת יש לנו דוגמא לכהן גדול שהיה בן שמונים ואחר כך הפך להיות דתי, זאת אומרת שזה יכול לקרות גם לאדם שחשבנו והיינו בטוחים שהוא בסדר ושהוא בן אדם טוב, אני .. זה מאד תמוה בעיניי, היה כאן .. הייתה כאן הזדמנות באמת שיכלו להשתמש בה ובעצם לחנך כביכול את הציבור ולהראות ש.. שאף אחד לא חסין משום דבר, וכן, צריך להזהר להזהר גם ממישהו שאנחנו מכירים
רזי ברקאי : אוקיי, תישארי איתי על הקו אפרת. פרופסור שטרן אתה כבר שנים ארוכות מנסה להכנס לנפש החרדית, אין היום כבר נפש אחת, המחנה החדרי מפולג לפחות כמו המחנה החלוני
רינו צרור : נדמה לי שאת כבר ערוכה ומוכנה
רזי ברקאי : אופלהה רינו, רינו … רינו …
אפרת שוקרון : טעות, טעות, במקגרה אני נורא מצטער זה לא יחזור על עצמו
רזי ברקאי : חכה בסבלנות, חכה בסבלנות … טוב, ידידיה אני איתך כן, ידידיה אני איתך, תגיד, אתה, אתה רואה כאן איזה שהוא תחילה, איזה שהיא תחילה של רעידת אדמה שם?
ידידיה שטרן : כן, חושב שבצד החשב מאד שהנושא של הטרדות מיניות וניצול מיני הופך להיות נושא שחרדים מדברים עליו, אמנם לא בצורה … בעיתון, אבל בודואי הרחוב החרדי נעשה הרבה יותר ער בכך וזה לברכה, ואגב זה מהדהד גם מה שקרה לציבור הציוני דתי שאני חלק ממנו בשבת חלה וזה קיים לכאורה בפורום תקנה הזר להציף את זה וכיום זה דבר שכולם יודעים שהוא קיים ולכן יותר נזהרים. אבל אני רוצה להתייחס דווקא להיבט אחר שהוא הייתי אומר אפילו יותר תשתיתית, הוא הפער ההולך וגדל, כמעט בלתי נתפס בין הדרך שבה הציבור החרדי הרחב רואה את החיים, לבין הדרך שבה המנהיגות הפורמלית הקלסית כמו גדולי הדור, כמו יתד נאמן רואים את אותה מציאות
רזי ברקאי : אתה מתכוון למנהיגות, רגע שנייה ידידיה, גם המנהיגות הרבנית וגם המנהיגות הפוליטית? או שאתה עושה ביניהם הפרדה?
ידידיה שטרן : אני עושה כרגע הפרדה, המנהיגות הפוליטית
רזי ברקאי : אוקיי
ידידיה שטרן : המנהיגות הפוליטית היא חפוזה, היא עסקנים, היא לא באמת קובעת היא קובעת את הפוליטיקה, היא לא קובעת בתוככי המגזר
רזי ברקאי : אוקיי כתוך המגזר הרבנים קובעים ויתד נאמן שמביא את השקפתו הם אלו שקובעים, כולל הפשקווילים וכל שאר אמצעי התגבור של ההשקפה, כל זה עומד עכשיו לא רק בעקבות נושא האחרון של וולדר, עומד זה כבר, זה מכבר תחת התקפה, משום שהסמכותיות מתערערת, בייחוד בציבור הליטאי לפחות בציבור החרדי, ומה שקורה עכשיו כבר את רוב החרדים הציבור נבון, עירני, יודע מה קורה, כל בית חרדי יודע מה קרה, לא משנה מה יתד נאמן כותב, אז ברגע שהוא רואה שיתד נאמן מסתיר את זה, ושיש רבנים מאד חשובים שמדברים בצורה .. בל אחטא בשפתיי אבל ממש פושעים לתפקידם, כשהופכים את היוצרות ואומרים שמי שדיווח על העניין הזה הוא זה שאין לו חלק בעולם הבא, ואילו ולדר יש לו חלק בעולם הבא כי הוא רק בעל אשת איש, כשהם רואים את זה, אני מניח שהם מבינים שההתמדה שלהם זונחת את המוסר את ההבנה העדתית הפשוטה, ואת טובת הקהילה כלשותה
רזי ברקאי : כן
ידידיה שטרן : את הנערים והנערות שזקוקים להגנה של המנהיגים שלהם והם מקבלים כתף קרה
רזי ברקאי : תשמעו, אני מסתכל על השעון פרופסור שטרן ואפרת שוקרון ואני מאד מאד רוצה להמשיך את השיחה איתכם, אז אם אתם תתפנו לעוד פגישה רדיופונית מחר בין תשע לעשר אנחנו נמשיך, כי לצערי לא מצינו, אז בואו נסתפק בינתיים בזה, תודה רבה לכם