גיאופוליטיקה

הממד היהודי של הסכמי שלום עם העולם הערבי – מצע לדיון

נייר רקע שנכתב עבור ועידת המכון על עתיד העם היהודי שהתקיימה באוקטובר 2010. הנייר עוסק בזווית היהודית של השלכות ההסכם בין ישראל לבין הפלסטינים