המערכה בדרום: דיון עם אלוף (מיל) יעקב עמידרור ותא"ל (מיל) רות ירון

אלוף (מיל) יעקב עמידרור, ותא"ל (מיל) רות ירון בשיחה בהנחיית אבי גיל. על רקע המערכה בדרום השנים מתייחסים להשלכות ארוכות הטווח של המשבר על עוצמתה האסטרטגית של ישראל, על מעמדה האזורי והבינ"ל ולאפשרות שהמשבר, ככול שהוא קשה וכואב מגלם גם הזדמנות לריפוי השסעים שנפערו בתוכנו, ולהעצמת כוחה של ישראל.

אלוף (מיל) יעקב עמידרור, ותא"ל (מיל) רות ירון בשיחה בהנחיית אבי גיל. על רקע המערכה בדרום השנים מתייחסים להשלכות ארוכות הטווח של המשבר על עוצמתה האסטרטגית של ישראל, על מעמדה האזורי והבינ"ל ולאפשרות שהמשבר, ככול שהוא קשה וכואב מגלם גם הזדמנות לריפוי השסעים שנפערו בתוכנו, ולהעצמת כוחה של ישראל.