דוחות

הערכה שנתית: מצב העם היהודי לשנת 2023

ראש פרויקט: שמואל רוזנר

משתתפים:

גילה אמאתי | נדיה ביידר | אריאל בנדור | יונתן גבעתי | אבי גיל | בארי גלטמן | ג'נאן דניאל | שלום סלומון ואלד | חיים זיכרמן | אלדר זילבר | נעה ישראלי | שמרית כהן־ברבי | דב מימון | רוברט נויפלד | יונתן סיידל | נח סלפקוב | דנה פאן־לוזון | שלמה פישר | שוקי פרידמן | אלי קנאי | אלירן קרסנטי | רבקה רביץ | דניאלה רגב | ליפז רוטקובסקי | יעל ריבנר | ג'ון רסקיי | עמית שובל | ידידיה שטרן | רועי שיינדורף

הערכה שנתית: מצב העם היהודי לשנת 2023

המחלוקת הפנימית שפרצה בישראל בעקבות הצגתה של תוכנית ממשלתית לשינויים במערכת המשפט משפיעה לרעה על מעמדה הבינלאומי של ישראל, על יחסיה עם ארצות הברית, על כלכלתה, על כוח ההרתעה שלה ועל קשריה עם יהודי התפוצות. המחלוקת מתחוללת כאשר בעולם ובמזרח התיכון רוחשים תהליכים המאתגרים את ביטחונה של ישראל ואת חוסנו של העם היהודי. איומים אלה מחייבים לכידות ומיקוד משאבים, הנשחקים עקב המשבר הפנימי.

לצד המשבר נפתחה השנה לישראל הזדמנות לתפנית היסטורית חיובית במהלך שמטרתו לקדם חתימת הסכם שלום עם ערב הסעודית. ההסכם, שארצות הברית פועלת לקדם, יעגן את תהליך התקבלותה של ישראל כמדינה בעלת מעמד נורמלי באזור ששלל את עצם קיומה וייתן הֶכשר גם למדינות ערביות ומוסלמיות נוספות לנרמל את יחסיהן עימה. שיתוף הפעולה שיידרש בין וושינגטון לירושלים לצורך מימוש הסכם יסמן גם תפנית חיובית ביחסים עם ארצות הברית, שבחודשים האחרונים היו בהם צרימות קשות.

בזירה האזורית ניכרת מגמת פיוס פרגמטית בין יריבות ותיקות (דוגמת ערב הסעודית ואיראן), כאשר במקביל איראן מוסיפה לקדם את מיזם הנשק הגרעיני שלה ומשפרת את מעמדה הגאופוליטי. ישראל ניצבת נוכח סכנה של הידרדרות רב־זירתית (פרובוקציות תוכפות של חיזבאללה בגבול הצפוני מחדדות סכנה זו), והיא נאלצת להמשיך בהתמודדותה עם הטרור הפלסטיני (סימן בולט לכך היה ההחלטה לצאת למבצע "מגן וחץ" נגד הג'יהאד האסלאמי). לצד הצללים המאיימים האלה, יש להדגיש כי ישראל עדיין נתפסת כמעצמה אזורית, ששכניה מבקשים להישען עליה ולשתף איתה פעולה (יציבותם של הסכמי אברהם מעידה על מגמה זו).

מגמות והמלצות

יש לחתור לסיום המשבר החברתי־פוליטי בישראל בפשרה (גם) בגלל השפעתו השלילית על חוסנה הגאופוליטי של המדינה.

הסבר: המשבר החוקתי שוחק את עוצמתה של ישראל, את מעמדה הבינלאומי ואת כלכלתה, אך יותר מכול הוא מלמד על משקלה החשוב של הסולידריות הפנים־ישראלית במשוואת חוסנה האסטרטגי. לפיכך יש לבלום בדחיפות את התהליך המשסע את החברה הישראלית.

יש לוודא כי בעת קבלת החלטות בנושאי פנים יוצג לממשלה ניתוח קפדני של השפעת ההחלטות על חוסנה הגאופוליטי של המדינה.

הסבר: בהמשך להמלצה הקודמת, החודשים האחרונים לימדו כי להחלטות בנושאי פנים מחירים אסטרטגיים ובינלאומיים מורכבים. יש שמציאות זו מפתיעה את מקבלי ההחלטות, שאינם מודעים להיקף המשמעויות המלא של החלטותיהם. לפיכך יש לשכלל את עבודת המטה כך שבדיוני הממשלה יונח מידע זה במלואו בפני השרים.

יש להגביר את המאמצים להגעה להסכם שלום עם ערב הסעודית.

הסבר: הסכם שלום עם מעצמת הנפט המופקדת על שני המקומות הקדושים ביותר לאסלאם יירשם כתפנית היסטורית במעמדה של ישראל הן בעולם הערבי הן בעולם האסלאמי (כמובן, בהנחה שתנאיו יעמדו בתחשיב סביר של עלות-תמורה). בכוחו של ההסכם גם להחליש ולבודד את איראן וגם לסייע בתיקון הסדקים שנבעו ביחסי ירושלים-וושינגטון.

יש להימנע ממעורבות, או ממראית עין שלה, בבחירות 2024 בארצות הברית.

הסבר: הסוגיה של יחסי ישראל-ארצות הברית עלולה להתגלות במערכת הבחירות האמריקאית כסלע מחלוקת בין־מפלגתית. הפיתוי להשמיע עמדות שיתפרשו כתמיכה בצד זה או אחר גדול, אך על ישראל לדבוק בעקרון היסוד המונח ביסוד היחסים המיוחדים שלה עם ארצות הברית שעל פיו שומה עליה לטפח ביחסיה עם ארצות הברית את אהדת שתי המפלגות, הדמוקרטית והרפובליקאית.

הקודםהבא