זהות

"מיהם יהודים?" – עמדות היהודים בישראל | הדו"ח המלא

מחקר מקיף בוחן את עמדות היהודים בישראל בנוגע לשאלה "מיהו יהודי?"

"מיהם יהודים?" – עמדות היהודים בישראל | הדו"ח המלא

בלוח הבא אפשר לראות את החלוקה של משתתפי קבוצת המחקר שנתוניהם שוקללו בדוח זה (2,500 ישראלים, יהודים על פי הגדרה עצמית), בחלוקה למגזרים על פי דתיות בהתאם לנתוני הלמ"ס. מכיוון שהסקר כלל שאלות רבות, בשני חלקים מרכזיים, כללנו נתונים על מי שהשלימו את כלל שאלות הסקר ועל מי שהשלימו את חלקו הראשון בלבד.

הנרשמים לאתר המדד, שכל משיבי שאלון מיהו יהודי נמנים עמם, כוללים כ-20,000 ישראלים. כפי שניתן לראות בהשוואה הבאה של כ-10,000 הנרשמים הראשונים, שנעשתה מול נתוני המחקר ״יהדות ישראלית״ של המכון למדיניות העם היהודי, פאנל רחב זה של נרשמים איננו מייצג במדויק את החלוקה המגזרית בחברה היהודית בישראל (במקרה זה, החלוקה היא לשבעה מגזרים) ונוטה במובהק לקוטב החילוני. על כן התוצאות מחייבות עיבוד ושקלול (שנעשה על ידי הפרופ׳ קמיל פוקס). עם זאת, ריבוי הנרשמים והמשתתפים מאפשר דגימה מספקת של משיבים מכל אחד מהמגזרים.

 

הקודםהבא