זהות

"מיהם יהודים?" – עמדות היהודים בישראל | הדו"ח המלא

מחקר מקיף בוחן את עמדות היהודים בישראל בנוגע לשאלה "מיהו יהודי?"

"מיהם יהודים?" – עמדות היהודים בישראל | הדו"ח המלא

  • את הדיון על עתידו של חוק יסודי כחוק השבות, שמסתמן לחץ פוליטי לשינויו, יש לנהל בשיח מקיף ומכבד עם קהילות יהודי התפוצות. יש לגלות ערנות לכך ששינוי החוק עלול לפגוע בקבוצות נרחבות של מי שמזדהים עם ישראל ורואים את עצמם כיהודים.
  • כל עוד לא נעשה שינוי בכללי העלייה, יש להיערך להמשך העלייה בשיעור הישראלים שיהודיותם אינה מקובלת על כלל מגזרי הציבור ולנסות לצמצם את החיכוך על רקע זה.
  • יש לפעול ליישום פתרון של נישואים למי שיהודיותם איננה מקובלת על הרבנות הראשית (לחלופין, יש להביא בחשבון שתהיה ירידה הדרגתית ומשמעותית בשיעור הנישואים הרשמיים בישראל).
  • יש לפעול להנחלת ידע כדי להפחית עמדות שליליות על יהודי התפוצות בגלל פערים מהותיים בהבנת הזהות היהודית (במקביל, יש לפעול להנחלת ידע מקביל בקרב יהודי התפוצות מאותה סיבה).
  • יש לפעול לחיזוק וגיוון מרחב החגים והמועדים בזירה הציבורית בישראל ולחזק זהות יהודית שאיננה דתית, כמענה חלקי לתפיסות מתנגשות של מרכיבי השייכות היהודית.

פירוט ההמלצות – בסוף הדו"ח

הקודםהבא