זהות

"מיהם יהודים?" – עמדות היהודים בישראל | הדו"ח המלא

מחקר מקיף בוחן את עמדות היהודים בישראל בנוגע לשאלה "מיהו יהודי?"

"מיהם יהודים?" – עמדות היהודים בישראל | הדו"ח המלא

בחודשי הקיץ של שנת 2021 נערך ״משחק״ דיגיטלי אינטראקטיבי אונליין על שאלת ״מיהו יהודי״, שבו השתתפו אלפי יהודים ישראלים.1 המשחק פותח על ידי אתר האינטרנט ״המדד״,2 ושווק על ידי מערכת ״כאן חדשות״.3

נתונים ממנו הופיעו באתר כאן חדשות, וכן ברדיו ובטלוויזיה. לצופי, מאזיני וקוראי המדיות השונות של ״כאן חדשות״ הוצע להשתתף במשחק, שבמרכזו שאלון רב-שלבי העוסק בהיבטים שונים של זהות יהודית ומאפייני העם היהודי. הנתונים המוצגים בדוח זה נשענים על המידע שנאסף במסגרת המיזם המחקרי-תקשורתי הזה. הם שוקללו על ידי הפרופ׳ קמיל פוקס, כדי לייצג את עמדות הציבור היהודי בישראל.

בנספחים לדוח זה תוכלו למצוא נתונים על הרכב המשיבים לשאלון המקורי. יש לציין כי כלל המשיבים ענו לחלק מהשאלות, בעוד שחלק אחר מהשאלות הופנו רק לחלק מהמשיבים, בהתאם לתשובות קודמות שלהם. בהתאם, בדוח שלפניכם יופיעו לא מעט נתונים הנוגעים רק לפלח מהאוכלוסייה היהודית, שהשיב כך או אחרת על שאלות שהוצגו.

המעוניינים בכך יכולים להירשם למיזם ולהיווכח בעצמם כיצד הוצגו השאלות. הדוח המוצג כאן מתבסס על שקלול מלא של תשובות כ-2,500 משיבים, ומעת לעת, במקרה הצורך, גם על נתונים שנאספו לאחר מכן (בשעת הכתיבה, מספר המשיבים עמד על כ-5,000). יש לציין כי במקביל לשאלון בעברית הוכן גם שאלון דומה, אך לא זהה, באנגלית, שגם הוא הועלה לרשת. בעזרת שאלון זה אנו מקווים לאסוף בהמשך נתונים גם על עמדותיהם של יהודים שאינם ישראלים על השאלות המוצגות כאן ולפרסם בעתיד דוח משווה שיש בו כדי להצביע על דמיון ושוני בעמדות יהודים ישראלים ויהודים לא-ישראלים, וכן על התפלגויות אחרות של עמדות בעולם היהודי בנוגע לסוגיות המועלות במחקר.

המכון למדיניות העם היהודי מבקש להודות לכלל השותפים ביוזמה. תודה מיוחדת לתומר ברנד, עורך הדיגיטל של ״כאן חדשות״ בעת עריכת הסקר, ולכל שאר עובדי המחלקה שלו, שסייעו רבות בהקמת ובקידום המיזם.

הקודםהבא