קורס: זהות ישראלית – חיים מתוך מחלוקת

 

"זהות ישראלית: חיים מתוך מחלוקת" – הנו קורס אקדמי מקוון וחדשני ברמה גבוהה, המתמודד עם שאלות היסוד של החברה הישראלית. הקורס נבנה והופק מתוך הבנת הצורך להגביה את רף הרגישות של סטודנטים צעירים בישראל למורכבות הנושאים והמחלוקות שמהם עשויים החיים בישראל, לחזק את נכונותם להכיר בלגיטימיות של עמדות שהם אינם מסכימים להן, ולהעשיר את ידיעותיהם בדבר התהליכים הדמוקרטיים ומשמעותיהם. בקורס משולבות הרצאות של מיטב המומחים מן האקדמיה הישראלית, סרטונים בהגשת אנשי תקשורת בכירים ומשימות המשלבות טכנולוגיות מידע חדשניות שנועדו לאפשר לסטודנטים חווית למידה משמעותית. הקורס מתקיים בכמה מוסדות אקדמיים ומשתתפים בו אלפי סטודנטים וסטודנטיות ישראליים בכל שנה, מכל המגזרים.

קורס: זהות ישראלית – חיים מתוך מחלוקת