דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

כיהן בתפקידי המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה ומזכיר הממשלה והשתתף במשאים ומתנים לשלום עם כל שכנינו. לאחר פרישתו לגמלאות מונה לפרופסור חבר במסלול הנלווה של המחלקה למדע המדינה ובית ספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית. כיהן ומכהן כיו"ר וחבר בכמה גופים ציבוריים (למשל, הוועדה הציבורית בנושא יתומי מערכת הביטחון, המועצה למאבק בגזענות במשרד המשפטים, ועדת הסניגוריה הציבורית) וארגוני מגזר שלישי (למשל, המועצה לשימור אתרים (נשיא), עמותת קו משווה – פיתוח מנהיגות תעסוקתית בחברה הערבית בישראל ועיגול לטובה).

הקודםהבא