חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

כיהנה עד לאחרונה כיועצת המשפטית לנשיא המדינה ומנהלת הלשכה המשפטית, מחלקת החנינות ומחלקת פניות ציבור וקשרי קהילה בבית הנשיא. במסגרת תפקידה, ליוותה, בין היתר את המו"מ שהתנהל בחסות הנשיא בשנה האחרונה על הרפורמה המשפטית. קודם לכן, עבדה כפרקליטה בכירה במחלקת הבג"צים ולפני כן כפרקליטה במחוז ירושלים. היתה מרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים, באונ' העברית. בעלת תואר ראשון במשפטים ותארים שניים במשפטים וכן בקרימינולוגיה (בהצטיינות), ובוגרת בית ספר מנדל למנהיגות חברתית וחינוכית. עוסקת בין היתר, בתהליכי דיאלוג בין קבוצות בחברה הישראלית, במסגרת בית הנשיא ובמגזר השלישי.

הקודםהבא