דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי, חבר סגל בית הספר למשפטים במרכז האקדמי פרס ומוסמך לרבנות. שימש מזכיר ועדת לוקר לבחינת תקציב הביטחון, יו"ר הוועדה הממשלתית לסנקציות נגד איראן וראש תחום משפט בינלאומי במשרד ראש הממשלה. מומחה ליחסי דת ומדינה, תהליכי הדתה, יחסי חילונים-דתיים-חרדים, תעסוקת חרדים, תקציב הביטחון, משפט מוסלמי, משפט בינלאומי, BDS.

הקודםהבא