דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל


נשיא המכון למדיניות העם היהודי ופרופסור מן המניין (אמריטוס) בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן. בוגר הפקולטות למשפטים בבר אילן (תואר ראשון בהצטיינות) והארוורד (דוקטורט). לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן וכן עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה וסגן נשיא למחקר במכון זה במשך עשור. חבר בוועדות ציבוריות רבות ואינטלקטואל ציבורי. מומחה למשפט מסחרי (תאגידים, רכישת חברות ומימון חברות, משטר ומבנה) ולמשפט ציבורי (חוקה, דת ומדינה, זכויות אדם, משפט והלכה). שימש דירקטור בחברות שונות, ובכללן, כיום, בנק לאומי.

הקודםהבא