דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר־אילן ומופקד הקתדרה למחקר משפטי ע"ש פרנק צ'רץ'. משמש, בין היתר, חבר מועצת הנאמנים וּועדת המינויים של האוניברסיטה והמנהל האקדמי של מערך הקליניקות המשפטיות וכן ראש בית ההוצאה לאור ויו"ר ועדת האתיקה של הפקולטה למשפטים. בעבר היה דיקן בית הספר ללימודים מתקדמים ויו"ר ועדת מכונים ומרכזים של אוניברסיטת בר־אילן ויו"ר העמותה למשפט ציבורי בישראל. תחומי המחקר וההוראה העיקריים שלו הם משפט חוקתי, משפט מינהלי ונקודות ההשקה של המשפט הציבורי עם תחומים אחרים. ממובילי פרויקט ״חוקה רזה״ מטעם המכון.

הקודםהבא