דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

פרופסור מן המניין וראש קתדרת אדוארד סילבר לפרוצדורה אזרחית. פרופ' וינשל היתה סגנית דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית עד 2021 וחברת האקדמיה הצעירה הישראלית למדעים. היא חוקרת תחום המשפט האמפירי בישראל ומנהלת־מייסדת לשעבר של מחלקת המחקר של הרשות השופטת.

הקודםהבא