דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, חבר בהנהלת פרויקט החוקה הרזה. מגשר ומרצה. כיהן כשופט בתי משפט השלום במחוז הדרום. שימש כעוזר משפטי למשנה לנשיא אליהו מצא בבית המשפט העליון, וכמתמחה של המשנה לנשיא שלמה לוין. שימש כמרכז עבודת הצוות המקצועי של ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפול הרשויות במפוני ההתנתקות, וכעוזר ראשי ליו"ר הוועדה, השופט מצא. עוד שימש כמנהל תחום בכיר (המשפט המינהלי) בסניגוריה הציבורית הארצית; כפרקליט במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה; כמנהל המקצועי של מערך הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב; וכדירקטור במכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין. עבד גם כעורך דין עצמאי. פרסם מספר מאמרים בתחום הממשק שבין המשפט הציבורי למשפט הפלילי, והיה מעורכיו הראשיים של "ספר אליהו מצא". רס"ן במילואים בסניגוריה הצבאית הראשית.

הקודםהבא