דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי ומרצה בכיר למשפטים בקריה האקדמית אונו. מומחה למשפט חוקתי ולדיני קניין ועוסק גם בחקר החברה החרדית. ספרו "שחור, כחול־לבן" (2014) הוא מורה נבוכים רחב יריעה להבנת החברה החרדית בישראל. עד לאחרונה ניהל את הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו, שאלפי סטודנטים וסטודנטיות לומדים בהם. עומד בראש צוות מקצועי שמכין את תכנית הלימודים באזרחות לכלל תלמידי ישראל.

הקודםהבא