דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

פרופסור למשפטים המתמחה במשפט בינלאומי, משפט חוקתי, זכויות אדם והגירה, וכיהנה כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן וכמשנה לנשיא האוניברסיטה.
הייתה חברה במספר ועדות ציבוריות, כולל הוועדה למינוי משנה ליועץ המשפטי לממשלה, הועדה להכנת חוק אזרחות, ועדת רובינשטיין לבחינת מדיניות הגירה למדינת ישראל, ועדת נאמן להשלמת ניסוח חוקה לישראל. החל משנת 2015 ועד 2021, כיהנה כיו"ר הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה (ות"ת). כיו"ר ות"ת הובילה פרופ' זילברשץ את היגוי ויישום התוכנית השש שנתית של ההשכלה הגבוהה בישראל. פרופ' זילברשץ מכהנת החל משנת 2022 כחברת הבורד הבינלאומי של מכון ויצמן למדע והחל משנת 2023 כיו"ר האקדמי של ישיבה יוניברסיטי בישראל.

הקודםהבא