דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

פרופסור חבר במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. את התואר השלישי השלימה באוניברסיטה העברית. שימשה עמיתת מחקר אורחת באוניברסיטת הרווארד ובאוניברסיטת פנסילבניה. מחקריה מתמקדים בקשרים בין דעת קהל, השתתפות פוליטית ותפוקות מדיניות.

הקודםהבא