דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

עמיתה במכון למדיניות העם היהודי, עמיתת הוראה באוניברסיטת בר־אילן ובאוניברסיטה הפתוחה ומרצה בכמה מוסדות אקדמיים. בעלת תואר ראשון במשפטים ובמינהל עסקים (בהצטיינות, אוניברסיטת רייכמן), תואר שני במשפט ציבורי (בהצטיינות, אוניברסיטת תל אביב) ותואר שלישי במשפטים (אוניברסיטת בר־אילן). נושא עבודת הדוקטור שלה היה מחקר משווה של חובות אדם חוקתיות.

הקודםהבא