דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

חברת סגל בכירה בבית הספר ללימודי חברה ומדיניות באוניברסיטת תל אביב, חוקרת ומרצה בנושא החברה החרדית בישראל ומנהלת מכון תתי"א, ששם לו למטרה לשלב את החברה החרדית בתוך החברה הישראלית ולהיכנס ללב העשייה. ד"ר יפה היא אישה חרדית מבית חסידי, והיא מראשונות החוקרות החרדיות באקדמיה. עבודת הדוקטור שלה עסקה בעוני ובזהות בחברה החרדית. את הפוסט־דוקטורט עשתה באוניברסיטת פרינסטון.

הקודםהבא