חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

חוקרת מדיניות בתחומי המשפט המינהלי והציבורי. בעלת תארים ראשון ושני במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותואר שלישי מאוניברסיטת בר אילן. תחומי ההתמחות שלה הינם משפט ומרחב, שלטון ודמוקרטיה מקומיים, אזוריות, קהילות ותיאוריות של השתתפות פוליטית.
מורן הינה היועצת המשפטית של תנועת 'אמונה', חברת ועדת החקר הגאוגרפית דרום, עמיתה בכירה בפורום קהלת ונציגת ציבור בבית הדין לעבודה בירושלים.
בעבר הועסקה כחוקרת בפרויקט שלטון מקומי: עקרונות חוקתיים במכון הישראלי לדמוקרטיה, כיועצת משפטית בחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי וכמתמחה בבית המשפט העליון בירושלים.

הקודםהבא