דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המשנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה בתחום המשפט האזרחי בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים (2021-2013). בתפקידו כראש המחלקה למשפט אזרחי עסק, בין היתר, בהתמודדות הממשלתית עם משבר הדיור, וביחסים שבין השלטון המרכזי למקומי, אגב הליכי תכנון וסמכויות מוניציפליות. משמש כמרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית ומרצה בפורמים שונים. בשנת 2022 הצטרף למשרד עורכי הדין ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' כשותף וראש תחום ממשל ורגולציה. בעל תואר ראשון במשפטים (אוניברסיטת תל אביב) ותואר שני במשפטים (בהצטיינות, האוניברסיטה העברית).

הקודםהבא