דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

עורך דין ופרופסור למשפטים. רקטור המרכז האקדמי פרס. מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב ופרופסור אורח באוניברסיטת קולומביה, פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר־אילן ודיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה זו לשעבר. מומחה לסדרי דין, דיני ראיות, משפט פלילי וניסוחים מתמטיים של דוקטרינות משפטיות.

הקודםהבא