דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

חברת סגל בכירה במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר־אילן. לאחר שהשלימה את לימודי הדוקטור שלה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב השתלמה כעמיתת פוסט־דוקטורט במרכז הבינתחומי הרצליה וכעמיתת קרן אלכסנדר פון הומבולט ב־Friedrich-Schiller Universität Jena שבגרמניה. מחקריה עוסקים בפסיכולוגיה פוליטית, בפרט בפסיכולוגיה של דעת קהל, וכן בעמדות ובשינויי עמדות בשני תחומים עיקריים: אידאולוגיה פוליטית, הקצנה וקיטוב אידאולוגי; ופסיכולוגיה של סכסוכים בין קבוצות.

הקודםהבא