דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל


מייסד וראש תכלית – המכון למדיניות ישראלית. בעבר שימש מנכ"ל מכון אבא אבן לדיפלומטיה ויחסי חוץ באוניברסיטת רייכמן וראש מערך הפיתוח העסקי של הליגה לידידות אמריקה-ישראל בניו יורק. עבד במשרד עורכי דין נשיץ ברנדס אמיר ושות' כעורך דין בכיר למשפט מסחרי בינלאומי, תחום מיזוגים ורכישות. בוגר בית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד במסלול מנהלים גלובלי, בעל תואר שני במינהל עסקים בינלאומי ובעל תואר ראשון במשפטים ובממשל (בהצטיינות יתרה, אוניברסיטת רייכמן). חבר מועצות מנהלים של חברה טכנולוגית ושל שני גופי חברה אזרחית בישראל, וכן חבר האספה הכללית של אוניברסיטת רייכמן.

הקודםהבא