חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

מתמחה באסטרטגיה ובניהול אסטרטגי. כיום היא סמנכ"ל אסטרטגיה בקרן שוסטרמן ישראל. לשעבר סמנכ"ל בחברת שלדור, בה עסקה בייעוץ באסטרטגיה ובניית יכולות במגזר העסקי והציבורי. שירתה בפרקליטות הצבאית כעו"ד בענף ייעוץ וחקיקה. בעלת תואר ראשון במשפטים ובחשבונאות ותואר שני בפילוסופיה של המדעים והרעיונות (אוניברסיטת תל אביב).

הקודםהבא