דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית, המנהל המייסד של מרכז אומן־פישר למשפט, כלכלה ומדיניות ציבורית וחבר במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה. בעל תואר שלישי במשפטים ובכלכלה מאוניברסיטת הרווארד. במכון למדיניות העם היהודי הוא עומד בראש הפרויקט "מדד ישראל-תפוצות".

הקודםהבא