דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_2u16"]

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

מנהל אסטרטגיה במרכז גבעת חביבה לחברה משותפת, עמית מחקר מטעם אקדמיית רוברט בוש בברלין בנושא מעמדם של מיעוטים לאומיים באירופה וחבר סגל במכון שלום הרטמן. בעל שני תארים שניים: ביישוב סכסוכים מאוניברסיטת חיפה ובמינהל ציבורי מאוניברסיטת הרטפורד. בעבר היה חבר מנהל ממובילי מערכות הבחירות של הרשימה הערבית המאוחדת ומנכ״ל משותף של יוזמות קרן אברהם. הוביל פרויקטים למיניהם, בכללם שילוב נשים ערביות בתעסוקה, סטודנטים ערבים באקדמיה, ומורים בין מגזריים. היה חבר בוועדה הציבורית לגיבוש המדיניות הממלכתית בנושא חינוך לחיים משותפים בין יהודים לבין ערבים בישראל ובוועדת התכנון האסטרטגי של הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים, וחבר במועצה המקומית באכסאל למשך 5 שנים.

הקודםהבא