דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

פרופסור מן המניין בחוגים למחשבת ישראל ולפילוסופיה באוניברסיטה העברית ומופקד הקתדרה על שם גרוס בבית הספר למשפטים באוניברסיטת ניו יורק. עמית ב־Society of Fellows באוניברסיטת הרווארד ופרופסור אורח בבתי הספר למשפטים בהארוורד ובאוניברסיטת פנסילבניה. עמית מחקר לשעבר במכון שלום הרטמן. מלמד פילוסופיה פוליטית ויהודית בתוכניות המנהיגות של מכון מנדל למנהיגות בירושלים. חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחבר בחברה האמריקאית לפילוסופיה (The American Philosophical Society).

הקודםהבא