דמוקרטיה

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

המכון למדיניות העם היהודי (JPPIׂ) מבקש להכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל. לצורך זה מוקמות שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת ישתתפו אנשי מקצוע שתפקידם יהיה להציע את ההסדרים, נכנה אותה "קבוצת המחקר". לצידה תעבוד הקבוצה השנייה – "מועצת החוקה הרזה", היא תשמש קבוצה מייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה יהיה כזה שישקף את כל חלקי החברה הישראלית.
אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל מקיומו של מערך מוסדי משטרי יציב.

חוקה רזה – עיגון סדרי השלטון בישראל

פרופסור מן המניין, נשיא המכללה האקדמית רמת גן, ולשעבר דיקן בית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר בכיר במכון למחשבה ישראלית, עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, עמית מחקר במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון שבאוניברסיטת חיפה ומרצה מן החוץ בפקולטות ובבתי ספר למשפטים בישראל ובחו״ל. פרופ׳ ותד ממלא תפקידים ציבוריים ומקצועיים, בין היתר: חבר בוועדה הציבורית הממליצה על מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת, חבר בוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין בישראל, יו"ר משותף לעמותת קו משווה – פיתוח מנהיגות תעסוקתית בחברה הערבית בישראל, חבר הנהלה מייסד במכון הישראלי לעיתונות ותקשורת, חבר נשיאות במועצת העיתונות של ישראל, ונגיד מיועד לרוטרי ישראל (2026-2025).

הקודםהבא