יוכי ברנדס, חיים נבון, מה יש לכם נגד עמלק?

ההסכת של המכון למדיניות העם היהודי – שמואל רוזנר בשיחה עם יוכי ברנדס והרב חיים נבון. למה לזכור את עמלק, ואת מי צריך להשמיד, והאם עדיין צריך להשמיד, ומי היה עמלק אז, ומיהו – אם בכלל, היום.

נדבר על משה, שאול, פורים, שמחת תורה, יהושע, הרב עמיטל, אברהם אבינו, השואה, המן, הרמב״ם, אגג, וגם על חמאס.

להאזנה:

ההסכת של המכון למדיניות העם היהודי – שמואל רוזנר בשיחה עם יוכי ברנדס והרב חיים נבון. למה לזכור את עמלק, ואת מי צריך להשמיד, והאם עדיין צריך להשמיד, ומי היה עמלק אז, ומיהו – אם בכלל, היום.

נדבר על משה, שאול, פורים, שמחת תורה, יהושע, הרב עמיטל, אברהם אבינו, השואה, המן, הרמב״ם, אגג, וגם על חמאס.

להאזנה: