יהודי העולם

מאמר דיעה: דמוגרפיה ואנטישמיות

שיח הדמוגרפיה היהודית חלוק בשנים האחרונות בשאלה את מי יש לכלול במניין היהודים, ולפיכך מהו מספרם של יהודי העולם. בין אם מאמצים גישה קשיחה או מקִלה של "מיהו יהודי", הרי שמנעד אי ההסכמה הוא בין 14 ל–16 מיליון יהודים, או כרבע אחוז מאוכלוסיית העולם.
לא־יהודים מעריכים את מספר היהודים באופן שונה מאוד. בסקר שערכה הליגה נגד השמצה ב–2014, ושהקיף יותר ממאה מדינות, נמצא כי כעשירית מהמשיבים המייצגים את האוכלוסייה הכללית חושבים שהיהודים מהווים 20 אחוז מאוכלוסיית העולם, כלומר, כמיליארד וחצי יהודים; עוד כעשירית חושבים שהיהודים הם עשרה אחוזים מאוכלוסיית העולם או כ–700 מיליון יהודים; וכשליש העריך אותם כאחוז אחד מאוכלוסיית העולם, שזה 70 מיליון יהודים.
להערכת יתר של מספר היהודים קשר הדוק עם אנטישמיות: ככל שלא־יהודים חושבים שישנם יותר יהודים בעולם, כך יש להם דעות קדומות רבות יותר עליהם, הכוללות נאמנות כפולה למדינת מגוריהם ולישראל, כוח כלכלי חזק, התנהגויות נבדלות, כמו גם אחריות למרבית המלחמות בעולם. קשרים אלה תואמים את התפישה שלפיה אחת הסיבות לגילויי שנאה כלפי האחר, ובמקרה זה יהודים, הוא חשש מתחרות על עוצמה פוליטית ומשאבים כלכליים.
אלא שהצלחתם של היהודים ותפישתם עמדות כוח בארצות מגוריהם עומדות בניגוד לשיעורם באוכלוסייה. היהודים הם דוגמא למיעוט, לעתים נרדף ומופלה, המסרב להסתגר ולהתייאש ולהשתמש בתירוצים של עוולות להנצחה של רחמים ודלות. להיפך, בעזרת ערכים של לימוד הגיעו יהודים להישגים חברתיים וכלכליים ניכרים.
ההסברה של ממשלת ישראל ומוסדות יהודיים בעולם צריכה להפנות יותר תשומת לב לדמוגרפיה ולהישגיהם של היהודים, ולהשתמש בהם כדי לזכות בהערכה ולקרב אליהם מיעוטים. קבוצות יעד עיקריות הן מהגרים, קבוצות דתיות לא נוצריות בארצות הברית ובאירופה, וגם שכנינו הפלסטינים. כמובן שאין בכך כדי לייתר מאמצים להיטיב את מצבם של מיעוטים ולהעניק להם את החירות והשוויון המגיעים להם.
המאמר פורסם במקור בעיתון הארץ